هودی زنانه mj11-2سایزدور سینهقد آستینقد هودی
M1185572
L1245675
XL1305778
XXL1365881

اندازه ها به سانتی متر می باشد