حلقه ای و شلوارک mj5-155سایزدور سینهقد تیشرت
M10067
L10670
XL11273
XXL11876

سایزدور کمرقد شلوارک
M7650
L8050
XL8452
XXL8852

اندازه ها به سانتی متر می باشد