تیشرت آستین بلند و شلوار mj5-173سایزدور سینهقد تیشرت
M10855
L11457
XL12059
XXL12661

سایزدور کمرقد شلوار
M6496
L7099
XL76102
XXL82105

اندازه ها به سانتی تر می باشد.