تیشرت آستین بلند و شلوار mj5-172Sizeدور سینهقد استینقد تیشرت
M1006670
L1066773
XL1126876
XXL1186979

Sizeدور کمردور باسنقد شلوار
M7298100
L76104103
XL80110106
XXL84118109

اندازه ها به سانتی متر می باشد