تاپ و شلوارک mj5-155fسایزدورسینهقد تاپ
M7660
L8263
XL8866
XXL9469

سایزدور کمرقد شلوارک
M6627
L7227
XL7829
XXL8429

اندازه ها به سانتی متر می باشد